Kinorigo – Torino Antique White natural

- 10.12.18