Kinorigo – Torino Antique White polished

- 10.12.18